Susheela's Kolams

Author: Sridala Swami

Illustrator: Priya Kuriyan