तरहरिमे परीलोक

Author: Gajendra Thakur

Illustrators: Abhimanyu Ghimiray, Abhishek Choudhury, Adrija Ghosh, Aindri C, Alex Latimer , Ankita Thakur, Brian Wambi, Celeste Beckerling, Daniela Hammond, Dinaz Irani, Gajendra Thakur, Huynh Vu Tuong, James Woolley, Jeyanthi Manokaran, Krupa Thakur-Patil, Mangkonephet Sayasane, Meenal Singh, Parismita, Priya Dali, Priya Kuriyan, Rajendra Tudu, Rajesh Khar, Reshma Barve, Sachin Pandit, Sarthak Sinha, Sheshadri Mokshagundam, Shubhshree Mathur, Smitha Shivaswamy, Somesh Kumar, Sujatha R, Sunaina Coelho , Sushant Ahire, Vallabhi Shegaonkar, Wiehan de Jager

Photographer: Visvesvaraya National Memorial Trust