Isang Araw sa Kalawakan
Marv Echipare
'Gul in Space', English , Level 3 by Richa Jha
Lavanya Karthik
3 is suitable for children who are ready to read on their own.
Filipino
11
Naisip mo bang pumunta sa kalawakan? Paano kung ito ay maganap sa araw ng iyong kaarawan? Narito ang isang kwento na magbibigay saya at pakikipagsapalaran! Tara na at lumipad sa kalawakan kasama ng iyong kaibigan!
Read Share Translate Re-Level Embed
Copied to clipboard!
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.