เสื้อกันฝนสีแดง
'The Red Raincoat', English , Level 1 by Kiran Kasturia
Zainab Tambawalla
1 is suitable for children who are eager to begin reading.
Thai
4
มานูได้เสื้อกันฝนตัวใหม่ เขารอคอยที่จะได้ใส่มัน แต่ว่าฝนก็ไม่ตกสักทีทำให้เขาต้อง รอ รอ และรอ...
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To translate a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To re-level a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To edit a story please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To upload an image please log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story you need to log-in using a desktop/laptop.
Looks like you want to do more on StoryWeaver! To create a story for "RetellRemixRejoice2016 Contest" you need to log-in using a desktop/laptop.